Zajęcia

Zajęcia prowadzone są indywidualnie w następujących klasach instrumentalnych:
fortepianu, skrzypiec, gitary klasycznej, akordeonu, perkusji, fletu poprzecznego, altówki, wiolonczeli, harfy i altówki.

W programie zajęć znajdują się również przedmioty ogólnomuzyczne realizowane w grupach wiekowych:
kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, chór, zespoły kameralne.

Wszystkie zajęcia muzyczne odbywają się popołudniu (po zajęciach ucznia w szkołach ogólnokształcących). Plan zajęć rozłożony jest na dwa lub trzy dni w tygodniu w zależności od indywidualnych zajęć danego ucznia. Ilość zajęć oraz ich wymiar godzinowy w danej klasie określa Szkolny Plan Nauczania.

Szkoła posiada własną siedzibę przy ul Jana Pawła II 5. Są to dwa budynki z wyposażonymi salami do nauki muzyki oraz małą salą koncertową.

Programy wszystkich przedmiotów są zgodne z podstawami programowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. Warunkiem uzyskania promocji do klasy wyższej jest zdanie egzaminów semestralnych przed specjalnie powołaną komisją. Klasyfikacja uczniów oraz ich ocenianie odbywa się na podstawie zapisów Wewnątrzszkolnego Systemu Ocenienia zawartego w Statucie Szkoły.

Nieodzownym elementem kształcenia muzyka są publiczne występy. Na koncertach w Szkole i poza nią mali artyści zdobywają pierwsze doświadczenia sceniczne. Każdy uczeń bez względu na stan zaawansowania może grać koncerty nie tylko wewnątrzszkolne lecz także brać udział w koncertach dla szerszej publiczności.

Wstecz

Back To Top