Nauczyciele

Szkoła poszczycić się może gronem wybitnych pedagogów. Są to znakomici muzycy, uczestnicy i laureaci konkursów muzycznych, kursów mistrzowskich, współpracujący z najlepszymi polskimi zespołami i instytucjami muzycznymi. Grono naszych pedagogów skupia nauczycieli o najwyższych kwalifikacjach zawodowych. Nauczyciele tworzą zgrany zespół, pracujący w miłej atmosferze i ciągłej współpracy pomiędzy klasami. Jak sami mówią praca w naszej Szkole daje im dużo satysfakcji i zadowolenia.

Back To Top