BIP

https://www.bip.gov.pl/

STATUT 2019

  1. Załącznik nr 1 – Szkolny zestaw programów nauczania19
  2. Załącznik nr 2 do Statutu SM – Program Wych-Profilakt
  3. Załącznik nr 3 do statusu SM -regulamin rady pedagogicznej
  4. Załącznik nr 4 – Regulamin rekrutacji kandydatów
  5. Załącznik nr 5 – WSO 19
  6. Załącznik nr 6 do Statutu SM – Regulamin Szkoły
  7. Załącznik nr 7 do Statutu SM – Regulamin Monitoringu Wizyjnego

 

Back To Top